Financieel Beeld Voorjaarsnota 2019 - Kadernota 2020-2023

Inleiding
In het financieel beeld wordt ingegaan op de ontwikkeling van het begrotingssaldo, de opgenomen begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt voor dit laatste een dekkingsvoorstel gepresenteerd. Uitgangspunt is dat de Begroting 2019 financieel sluit. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de begrotingswijzigingen wordt verwezen naar de financiële toelichtingen bij de programma's.