Begrotingssubsidies 2019 in vergelijking met 2018

Begrotingssubsidies 2019 in vergelijking met 2018

Doel

Naam instelling
(bedragen in €)

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018

Opgenomen in de Begroting 2019

Voorstel Voorjaarsnota 2019

Maximaal te subsidiëren in 2019 en op te nemen in de begroting voor 2019

Programma 1

1.1

Gemeente Westland

147.000

147.000

116.606

263.606

1.1

Gemeente Den Haag

140.000

140.000

140.000

1.1

Waterschap Rivierenland t.b.v. klimaatdijk Streefkerk

150.000

0

0

0

1.2

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden t.b.v. het project Klimaat-slimme landbouw

0

0

1.600.000

1.600.000

1.3

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) t.b.v. het project Tiny Forest

0

0

500.000

500.000

1.3

Stichting Goede Waar t.b.v. het project GO3D market

0

0

50.000

50.000

1.3

Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland t.b.v. het project Groenste familie van Zuid-Holland

0

0

50.000

50.000

1.3

Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen t.b.v. o.a. het verkrijgen en behouden van het Nationaal Park

0

0

181.500

181.500

1.3

Parkschap De Biesbosch t.b.v. beheer recreatiegebied

400.670

412.000

0

412.000

1.3

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer

270.888

278.000

0

278.000

1.3

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied

407.400

418.000

0

418.000

1.3

Natuur-recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied

148.700

153.000

0

153.000

1.3

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

1.827.426

1.875.000

0

1.875.000

1.3

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied

974.700

1.001.000

0

1.001.000

1.3

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta t.b.v. het beheer recreatiegebied

2.000.000

0

0

0

1.3

Stichting Wandelnet

51.990

0

0

0

1.3

Stichting Landelijk Fietsplatform

59.672

0

0

0

1.3

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen

0

500.000

0

500.000

1.3

Gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal Park programmamanagement Nieuw Stijl NLDelta-gebied

0

0

65.000

65.000

1.3

Gemeente Dordrecht t.b.v. opzet en organisatie Nationaal Park Nieuw Stijl NLDelta-gebied

0

0

85.000

85.000

1.3

Gemeente Goeree Overflakkee t.b.v. expeditie Haringvliet (recreatieve vaarverbinding op het Haringvliet)

0

0

50.000

50.000

1.4

Gemeente Gouda t.b.v.de afkoop beheer Steinse groen

0

0

50.000

50.000

1.4

Gemeente Gouda t.b.v.de inrichting Steinse groen

0

0

200.000

200.000

1.4

Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk

69.000

69.000

0

69.000

1.4

Stichting natuurmonumenten t.b.v. deelgebied Meijengraslanden

270.000

0

1.060.000

1.060.000

1.4

BoerenNatuur Zuid-Holland t.b.v.het project m.b.t. agro-biodiversiteit en natuur

0

0

385.000

385.000

1.4

Coöperatie Collectief De Groene Klaver

0

0

89.255

89.255

1.4

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

0

0

70.000

70.000

1.4

Coöperatie Collectief Krimpenerwaard

0

0

48.000

48.000

1.4

Coöperatie Collectief Midden Delfland

0

0

74.500

74.500

1.4

Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden

0

0

320.000

320.000

1.5

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert t.b.v. weidevogelkerngebied Commandeurspolder

750.000

0

0

0

1.5

Stichting voedselfamilies Zuid-Holland

200.000

0

500.000

500.000

1.5

Programma “Jong Leren Eten”

300.000

0

0

0

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

139.422

0

139.422

1.4

Faunabeheereenheid Zuid Holland

405.000

440.000

0

440.000

1.5

Gemeente Midden-Delfland duurzaam boer blijven

695.000

0

0

0

1.5

F Franzen t.b.v. Akkerbouw Innovatie en Kenniscentrum

780.000

0

0

0

1.5

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

0

1.500.000

0

1.500.000

Totaal

10.186.868

7.072.422

5.494.861

12.567.283

Programma 2

2.1

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) t.b.v. duurzame bereikbaarheid

0

366.000

0

366.000

2.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand.

0

15.100.000

0

15.100.000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. project Logistiek in de stad (Cityhubs en City Logistics lab)

0

0

200.000

200.000

2.1

Verkeersonderneming t.b.v. project Logistiek in de stad (Marktplaats voor mobiliteit, en infrastructuur en werkgeversaanpak)

0

0

200.000

200.000

2.1

Bereik t.b.v. het project Regelaanpak/moving traffic

0

0

98.140

98.140

2.1

VNO-NCW West t.b.v. maatregelen op het gebied van Smart Mobility en smart Logistics

0

0

200.000

200.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

0

700.000

0

700.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15

0

2.600.000

0

2.600.000

2.1

Royal Flora Holland t.b.v. het project beter benutten goederenvervoer

0

0

590.000

590.000

2.2

Rijkswaterstaat t.b.v. aansluiting A16 en de N3

17.153.000

0

0

0

2.2

Rijkswaterstaat t.b.v. rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht

5.350.000

0

0

0

2.2

Fietsersbond

43.000

43.000

0

43.000

Totaal

22.546.000

18.809.000

1.288.140

20.097.140

Programma 3

3.1

Stichting Space Campus Noordwijk t.b.v. inrichting Campus-ontwikkeling

0

0

255.000

255.000

3.1

TNO t.b.v. SMITZH-3 blok 1

0

0

3.200.000

3.200.000

3.1

Innovation Quarter t.b.v. SMITIZH-3 blok 2

0

0

2.025.000

2.025.000

3.1

Innovation Quarter

2.772.250

2.272.000

75.250

2.347.250

3.1

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen

200.000

175.000

0

175.000

3.1

Stichting Biobased Delta

242.000

242.000

0

242.000

3.1

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten t.b.v. SRON-gebouw

7.000.000

0

0

0

3.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. Global Centre of Excellence Climate Adaption

250.000

0

0

0

3.1

W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster

7.500.000

7.500.000

0

7.500.000

3.1

Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde

0

125.000

0

125.000

3.1

Stimuleren in de Bouw 2030 (STIB)

0

0

75.000

75.000

3.2

Deltalinqs t.b.v. onderzoek energiebesparing industrie

0

0

200.000

200.000

3.5

Greenport West-Holland

0

0

100.000

100.000

3.6

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

0

1.675.273

3.6

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22.058

22.500

0

22.500

3.6

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

0

1.222.200

3.6

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

30.555

30.555

0

30.555

3.6

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

0

127.313

3.6

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

0

23.648

3.6

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

0

203.700

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

0

20.000

3.2

Deltalinqs t.b.v. fase 3 van H-Vision project Blauwe waterstof

0

0

100.000

100.000

3.2

Netverder B.V. t.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom

0

2.000.000

2.000.000

3.5

Gemeente Alphen aan de Rijn t.b.v. project tussen de Kerken

0

0

200.000

200.000

3.3

Germeente Nissewaard t.b.v. pilot verstedelijkingsbeleid en opheffen PDV-locaties

0

0

1.250.000

1.250.000

3.5

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard t.b.v. project Groene inpassing Nieuw Reijerwaard

9.000.000

0

0

0

3.7

Gemeente Rotterdam inzake bodemsanering Kralingse Plas

500.000

0

0

0

Totaal

30.788.997

15.639.189

7.480.250

23.119.439

Programma 4

4.2

Probiblio

5.042.640

5.042.640

0

5.042.640

Totaal

5.042.640

5.042.640

0

5.042.640

Totaal programma 1 t/m 4

68564505

46563251

14263251

60826502