Subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies

Subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies

Doel

Subsidie regeling nummer

Titel van regeling

Door PS in 2017 of 2018 vastgesteld subsidie plafond m.b.t. 2018 (in €)

Maximaal te subsidiëren in 2019 (in €) en opgenomen in de Begroting 2019

Voorstel Voorjaarsnota 2019

Maximaal te subsidiëren in 2019 (in €) en op te nemen in de begroting voor 2019

Aanvraag-periode 2019

1.4

1.6.21

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

13.000.000

30.000.000

0

30.000.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.4

1.6.60

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013

160.000

150.000

0

150.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.4.

1.6.68

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

18.410.000

8.150.000

0

8.150.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.5

1.6.69

Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3)

20.900.000

7.000.000

14.500.000

21.500.000

Wordt in de loop van 2019 bekend

1.3, 1.4 en 1.5

1.6.76

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

4.845.000

12.020.000

2.490.000

14.510.000

1.3

1.6.75

Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland

1.195.000

0

0

0

1.6

1.6.81

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016

43.049

41.036

0

41.036

Als het bedrag niet is besteed komt dit ten goede van 2019

1.6

1.6.79

Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017

850.000

500.000

0

500.000

Meerjaren subsidie plafond 2017-2023

2.1, 2,2 en 2,3

1.6.74

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM)

14.707.000

14.563.080

0

14.563.080

2019

3.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

13.440.000

13.440.000

0

13.440.000

wordt bekend in de loop van 2019

3.1

1.6.86

Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland

0

1.500.000

2.500.000

4.000.000

2019

3.2

1.6.78

Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017

4.500.000

0

0

0

Meerjaren subsidieplafond
2017-2019

3.4

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

500.000

500.000

0

500.000

3.4

1.6.62

Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland

1.000.000

0

0

0

3.1

1.6.64

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg)

4.999.923

3.000.000

1.000.000

4.000.000

meerjarensubsidie-plafond

3.1

1.6.90

Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Kansen voor West II)

0

12.850.000

3.305.000

16.155.000

meerjarensubsidie-plafond

3.1

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

750.000

2.500.000

0

2.500.000

1-11-2018 t/m
31-12-2019

3.5

1.6.84

Subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland

1.000.000

0

0

0

3.1

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

500.000

500.000

0

500.000

1-3-2019 t/m
1-7-2019

3.5

1.6.83

Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw Regio Rotterdam

0

0

5.000.000

5.000.000

2019 t/m 2022

3.6

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

4.821.000

3.302.602

0

3.302.602

3.6

1.6.42

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland

4.579.058

3.220.050

0

3.220.050

3 mnd na publicatie maatregelen pakket

3.6

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4.800.000

1.440.000

580.000

2.020.000

3.6

1.6.73

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016

365.000

350.000

0

350.000

4.1

1.6.77

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017

200.000

200.000

0

200.000

1-1-2019 t/m
31-12-2019

4.1

1.6.87

Subsidieregeling 75jaar vrijheid in Zuid-Holland

0

0

600.000

600.000

31-8-2019 t/m
1-5-2020

4.1

1.6.83

Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017

6.342.000

0

meerjarenplafond

Totaal (€)

121.907.030

115.226.768

29.975.000

145.201.768