Subsidieplafonds 2020 voor boekjaar- en projectsubsidies

Subsidieplafonds 2020 voor boekjaar- en projectsubsidies

Doel

Subsidie regeling nummer

Titel van regeling

Door PS in 2017 of 2018 vastgesteld subsidie plafond m.b.t. 2018 (in €)

Maximaal te subsidiëren in 2019 (in €) en opgenomen in de Begroting 2019

Voorstel Voorjaarsnota 2019 t.b.v. 2020

Maximaal te subsidiëren in 2020 (in €) en op te nemen in de Begroting 2020

Aanvraag-periode 2020

3.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

13.440.000

13.440.000

13.440.000

13.440.000

wordt bekend in de loop van 2020

3.6

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

4.821.000

3.302.602

2.266.942

2.266.942

Par 2. Van 1-12-2019 t/m 29-2-2020

3.6

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4.800.000

1.440.000

336.000

336.000

2020 wordt later gepubliceerd

totaal

23.061.000

18.182.602

16.042.942

16.042.942