Programmaplan

Bedragen x € 1.000

Primaire Begroting 2019

Bijstelling Voorjaarsnota 2019

Bijgestelde Begroting 2019

Raming 2020

Raming
2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

93.573

5.913

99.486

103.624

104.793

103.517

104.553

Baten

2.227

331

2.558

2.558

2.558

2.558

3.158

Totaal saldo baten en lasten

91.346

5.582

96.929

101.066

102.236

100.960

101.396

Lasten

276.980

-10.360

266.621

293.420

284.812

290.238

301.261

Baten

21.502

-9.135

12.366

10.846

10.354

7.354

6.264

Totaal saldo baten en lasten

255.479

-1.224

254.255

282.573

274.459

282.885

294.998

Lasten

27.310

1.239

28.549

26.388

23.881

23.685

23.685

Baten

386

33

419

386

386

323

323

Totaal saldo baten en lasten

26.924

1.206

28.130

26.001

23.495

23.362

23.362

Lasten

118.929

771

119.699

106.792

76.070

59.505

51.618

Baten

774

650

1.424

877

597

250

0

Totaal saldo baten en lasten

118.155

121

118.276

105.915

75.473

59.255

51.618

Lasten

183.443

12.407

195.850

207.736

200.657

138.725

129.540

Baten

35.976

5.839

41.815

33.034

28.356

20.724

16.571

Totaal saldo baten en lasten

147.466

6.568

154.034

174.702

172.300

118.001

112.969

Lasten

4.971

-5.712

-741

3.301

10.705

19.566

26.880

Baten

617.856

-2.898

614.958

617.502

620.061

628.582

637.100

Totaal saldo baten en lasten

-612.885

-2.814

-615.699

-614.201

-609.356

-609.016

-610.220

Toevoeging aan reserves

48.193

-1.109

47.085

31.510

10.426

10.031

2.581

Onttrekking aan reserves

15.373

4.930

20.302

33.185

4.937

10.575

11.569

Subtotaal reserves

32.821

-6.038

26.783

-1.675

5.489

-544

-8.987

Toevoeging aan reserves

123.884

7.225

131.108

10.443

8.884

6.404

10.911

Onttrekking aan reserves

152.284

10.961

163.245

76.522

74.578

17.452

18.166

Subtotaal reserves

-28.401

-3.736

-32.137

-66.078

-65.694

-11.049

-7.255

Toevoeging aan reserves

21.716

27.580

49.295

14.891

4.400

1.200

1.200

Onttrekking aan reserves

37.731

4.789

42.519

43.527

20.521

6.208

2.858

Subtotaal reserves

-16.015

22.791

6.776

-28.637

-16.121

-5.008

-1.658

Toevoeging aan reserves

146.288

4.306

150.593

82.807

78.348

73.322

61.441

Onttrekking aan reserves

159.315

25.929

185.244

61.577

40.461

32.168

17.664

Subtotaal reserves

-13.027

-21.624

-34.651

21.230

37.887

41.154

43.777

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

250

0

250

150

50

0

0

Subtotaal reserves

-250

0

-250

-150

-50

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

1.615

831

2.446

748

118

0

0

Subtotaal reserves

-1.615

-831

-2.446

-748

-118

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

0