Investeringsbudgetten

Investeringsbudgetten

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Op basis van het Kaderbesluit Infrastructuur 2020 zijn voor de volgende mobiliteitsprojecten de investeringskredieten gewijzigd:

(bedragen x € 1 mln)

Was

Wijziging

Wordt

B120935 N209 Geluidschermen Lansingerland

2

0,9

2,9

B122246A N222a Verdubbeling LBW

26,5

0,5

27

EN2150501 N215 Melissant – Dirksland

14,3

1,1

15,4

Overzichten en Middelen

In het najaar 2018 heeft Provinciale Staten het besluit genomen om het Bestuursgebouw (gebouw C) te renoveren. Er is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 48,6 mln. Tevens is in dit besluit aangegeven dat de financiële gevolgen in een volgend P&C product worden verwerkt. Dit is geëffectueerd in deze voorjaarsnota.
Hieronder wordt in de tabel weergegeven op welke wijze het krediet ad € 48,6 mln is begroot zowel in de exploitatie en als in het investeringskrediet en het daarbij behorende eindjaar van de investering.

Soort rekening
(bedragen x € 1 mln)

2019

2020

2021

2022

Totaal

Exploitatie

0.8

0

0

0.4

1.2

Investeringskrediet

2.7

0

0

44,7

47.4

Totaal

3.5

0

0

45,1

48,6