Totaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Totaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp
(bedragen in €)

Besluit Voorjaarsnota 2017

I/S

R/B

Doel

Actualisatie t.o.v. de Najaarsnota 2018

Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst

1

Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

2.000.000

I

R

3.2

Nee

2

Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

7.500.000

I

R

3.1

Afgerond

3

Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

6.000.000

I

B

2.1

Nee

4.000.000

I

B

2.2

Nee

4

Accez

5.000.000

I

B

3.1

Afgerond

Versterken Zuid-Hollandse economie

5

Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing'

5.000.000

I

R

3.1

Afgerond

6

Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

4.000.000

I

R

3.1

Afgerond

7

Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

1.000.000

I

R

3.1

Afgerond

8

Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte werken

5.000.000

I

R

3.1

Afgerond

Verdiepen van bestaande ambities

9

Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

3.000.000

S

B

2.2

Afgerond

10

Oplossen knelpunten openbaar vervoer

1.500.000

I

B

2.2

Afgerond

11

Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

3.000.000

S

5

Afgerond

12

Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

500.000

I

R

1.6

Afgerond

500.000

I

B

1.6

Afgerond

I/S = Incidenteeel / Structureel

R/B = toevoeging aan Reserve of Budget